artZoom: Dorin CRETU la Peretele Alb

20 aprilie - 4 mai 2012 artZoom: Dorin CRETU la Peretele Alb

artZoom: Dorin CRETU la Peretele Alb

expozitie |  CV artist | 

Petale lactee*

 

Prin deceniul debutului, parizianul Dorin Creţu aparţine generaţiei ‘80 de creativitate contra curentului controlat de ceauşismul terminal. Din 1989, atleticul şi cordialul braşovean se încetăţeneşte la Paris. Creţu realizează un prim turneu expoziţional românesc în 2008. Surpriza de imaginar liric şi severitate ascetică a mijloacelor picturale din selecţiea cu caracter retrospectiv a fost una remarcabilă. Parterul Palatului Mogoşoaia a vibrat atunci pe o coardă extrem de subtilă a picturalităţii monocromului. De două decenii, pictura sa propune o spaţialitatea de ordin psihologic, din categoria diafanului. Dinspre universul delicat şi grațios al tiparului floral se invită la stări meditative asupra spațiului şi atmosferei.~

Dorin Creţu a plecat din spaţiul bizantin purtând cu el un soi de asceză cromatică înviorată treptat cu prezența unui abur al pastei picturale aşternute în emulsii. A practicat cu tenacitate refuzul figuraţiei, ca rezistență la amalgamul postmodern, plonjat fiind în caruselul stimulior optici ai unei metropole precum Parisul. Pictură descendentă din suprematismul lui Malevich, devine subtil senzuală prin rapel la imagistica vegetalului. Imaginea familiară, ataşantă prin memoria florii devine, de fapt, meditație asupra spațiului interior.

Sunt ecrane din țesătura organicului omonime cu nebuloasele stelare. Este un releu natural pentru a vorbi despre aburi de transparență prin care vezi dincolo de lucruri. Vezi ritmuri-inflorescențe sau iradieri de petale, similare organizărilor de energii ale viului cosmic. Prin rigoare tonală şi rezistența la exuberanța fovă a vegetalului, Dorin Creţu poate susţine la ora asta, din aşternerile pensulei, o excelentă vibraţia de griuri-ivoar, de alburi germinative şi palpâiri ale coacerii în rozuri. Pictorul şi-a restrâns voluntar mijloacele expresive pentru a obține concentrarea misterioasă pe o emblemă a viului tăcut. Nu e vitalist atunci când recurge la motivul floral. Este un pictor abstract, aproape metafizic, ordonat de circularitatea organizării florale.

Aurelia Mocanu, critic de artă