EpicDermic

7 septembrie - 21 octombrie 2017 EpicDermic

EpicDermic

expozitie |  CV artist | 

Aurelia Mocanu | EpicDermic*

 

Între spectrul sculpturii lui „David”, o scenă mundană cu cerb braconat şi parabola artei contemporane, ca mănuşă de latex umflată la paroxism, există Pictură!

 

„După 20 de ani”de la încheierea studiilor, prolificul artist ieşean Felix Aftene recurge, cu poftă şi în cheie neobarocă, la „rememorare” şi biografism. Un imobil vetust de ateliere este reevaluat spaţial şi corporal (performativ) de fantoşa artistului, cel cu machiaj de trist arlechin. Fotograme ale video-acţiunii - decadent scenografică şi sonor incantatorie - devin apoi pânze elaborate, pictate în acrilic. Sunt stop-cadre, reamplificate prin elipsă narativă, cu regim luministic teatral, oxidat-obscur, melancholic existenţialist.~

 

Metafora carcasei goale de viaţă, adică mimarea viului prin taxidermie, fusese un ciclu anterior de meditaţie. Atunci a pus în fractură iconul copilăriei (autenticul, inocenţa) cu muzeificarea, reificarea, facticele.

 

Pictorul Felix Aftene a evoluat, de două decenii, cu o apreciabilă cadenţă, în medii felurite: video, performance, sculptură, grafică, cu sau independent de Grupul 3. Pictura recentă, cu care a păşit decis şi în galerismul internaţional, are decente ecouri din „Star”-Ghenie, afinităţi de areal cu Gheorghe Fikl sau Bogdan Vlăduţă şi suflu de mobilitate vizuală cu Cosmin Paulescu-Cozo. Sunt parabole înscenate, în fluenţa picturală, de neofigurativ dramatic: Vanitas, Trofeu, Mirabilia.

 

Aurelia Mocanu, critic şi istoric de artă