Eye of the Storm

25 aprilie - 30 mai Eye of the Storm

Eye of the Storm

expozitie |  CV artist | 

Capital | Aurelia Mocanu*

 

…al dotării sale vizuale, pictorul Chiuariu atestă o dublă focalizare performantă în seria începută în vara lui 2017. Sunt vedute din agore cultural-politice celebre: fie pe formate mici, de tatonare a proiecţiei cromo-perspectivale fie, finalmente, extensii „palaţiale”, pânze cu partitură de baroc simfonic în materismul şi turbionul gamelor cromatice.

Aşadar „faza lungă” a motivelor sale picturale a ajuns acum metropolitană şi planetară. După temele de spaţialitate din ciclurile urbane anterioare, Francisc se imersează şi retrăieşte emoţionalitatea istorică, estetică, antropologică a unor areale de civilizaţie dintre cele mai diverse: mexicană, magrebiană, chineză etc., partenere cu clasicele vetre ale Europei muzeificate.~ Ochiul ciclonului - piaţa mare a unui oraş -, cu detaliile sale de icon turistic, intră într-un spectaculos proces simultan de descompunere optică şi depunere picturală.

„Faza scurtă”, cea a rezolvărilor de intrigă picturală din laboratorul pânzelor lui Chiuariu, a atins o redutabilă intensitate de procedee ale densificării suprafeţei. Efasările nervoase de cuţit depun sau răzuie pe stratificări de tonuri niciodată blând armonice la retina incandescentă a lui Francisc. Gestualitatea rapid oblică este benefic acompaniată acum de pensulaţie amplă, masivă, ritmată ca de un suflu-har. O stare intens perceptuală este captată în chiar intervalul când schema de recunoaştere a motivului urban e absorbită definitiv în carnea picturii, ca ţesut şi lavă a evocării.

 

Aurelia Mocanu