locus neminis II

5 iunie 2018 - 28 iulie 2018 locus neminis II

locus neminis II

expozitie |  CV artist | 

Locus Neminis II | Raluca Băloiu*

 

Încă din cele mai vechi timpuri, maternitatea a trecut prin diferite etape de reprezentare în acord cu perioada și contextul cultural în care a luat naștere imaginea respectivă. Paleoliticul a dat naștere „Zeiței fertilității”, una dintre cele mai cunoscute reprezentări fiind Venus din Villendorf; panteonul egiptean și greco-roman a adoptat simbolul zeiței Isis ca ideal de soție și mamă. Primele secole ale creștinismului au acordat importanță laturii spirituale și transcendentale a maternității prin reprezentări ale Maicii Domnului, după ce Conciliul de la Niceea, din 325, aducea recunoșterea acesteia ca Mamă a lui Iisus Hristos; Renașterea a preluat mai departe simbolistica spirituală a maternității, iar contemporaneitatea a transformat maternitatea într-un discurs al identității.~

 

Maia Ștefana Oprea regăsește maternitatea integrată în natură, sub forma cuiburilor pentru păsări sau a coconilor de insecte. Departe de societate și de limitările ei, tânăra artistă privește reîntoarcerea către sine doar în cadrul naturii, precum Henry David Thoreau și-o imagina în „Walden”. Maia Ș. Oprea descoperă pădurea ca loc al expresiei interioare, al emoțiilor, al maternității. Cuiburile sale se bucură de o dinamică excepțională, ele sunt jurnale de stări, ritualuri zilnice ale maternității, ele adăpostesc idei, filosofii de viață sau citate din cărțile preferate. Maia Ș. Oprea accentuează propriul parcurs emoțional și intelectual al maternității ilustrate prin proiecții de cuiburi sau coconi multiplicați. Pictura Maiei Ș. Oprea este gestualistă, suporturile desenelor sale și instalațiile sunt alcătuite din materiale care provin dintr-o istorie personală. Preocuparea zilnică pentru maternitate se reflectă în conceptul expoziției, în reprezentare și în tehnica utilizată. Abordarea fragmentară și repetitivă a suprafețelor apare ca expresie a unor acumulări compulsive de stări cotidiene specifice maternității personale. Inserțiile de texte care provin din diferite lecturi, impresiile sau foile de jurnal completează lucrările Maiei Ș. Oprea și invită fiecare privitor la un parcurs al unui LOCUS NEMINIS.