Tavane

13 septembrie 2018 - 20 octombrie 2018 Tavane

Tavane

expozitie |  CV artist | 

Bicorn, amvon, plafon | Aurelia Mocanu*

 

După misanscena de un sfert de veac rafinată în neobarocul lui Fikl, avanscena i-a devenit marcă, anxios şi sofisticat implantată cu câte un animal totem. E rândul, de la finele lui 2017, ca pe axa de înălţare a spaţiilor cvasi sacramentale, să se instituie pictural, Drama. Fulguranţa şi patosul stilisticii lui Fikl capătă acum iluzia şi suflul fugii perspectivale spre tavane casetate, spre nave boltite cu lunete sau turnuri de scari vertiginos şi monumental spiralate. Cu certă dinamică cinematografică şi sub figura retorică de „amvon”, adică vector de înălţare, imagistica picturală a Tavanelor epictată iluminat şi calofil.~

 

Fikl, cel al cortinelor de roşu neronian şi al candelabrelor opulente pe deasupra taurului negru-violet/violent de energii, îşi opreşte acum privirea ( = interesul consumptiv) spre iridescent aurii tavane masiv decorate. Cu o anume melancolie animistă decadentă, pictorul nu renunţă la bestiarul solemnizat. E mereu o ancoră a teluricului, a mundanului, poate a sacrificialului de la originea marilor opere civilizatoare.

 

Aurelia Mocanu, critic si istoric de arta